فیلم / خشم مادری که فرزندش به عضویت داعش درآمد+زیرنویس

سیاسی

گروه بین الملل: شبکه سی ان ان گفتگویی با مادر «محمد حمزه خان» جوان 19 ساله مقیم آمریکا که در پی تبلیغات داعش در شبکه های اجتماعی به این گروه پیوسته انجام داد که در آن خشم این مادر کاملا دیده می شود.

فیلم / خشم مادری که فرزندش به عضویت داعش درآمد+زیرنویسگروه بین الملل: شبکه سی ان ان گفتگویی با مادر «محمد حمزه خان» جوان 19 ساله مقیم آمریکا که در پی تبلیغات داعش در شبکه های اجتماعی به این گروه پیوسته انجام داد که در آن خشم این مادر کاملا دیده می شود.