فیلم/ استقرار موشکهای پیشرفته روسیه در نزدیکی مرزهای اروپا

سیاسی

گروه بین الملل:ارتش روسیه اخیرا موشکهای با قابلیت استتار خود از نوع RT-2PM2 Topol-M را که می تواند بدون نیاز به عامل انسانی تا یک ماه آماده عملیات در مناطق جنگی باشد را نزدیکی مرز با اروپا مستقر کرد.

فیلم/ استقرار موشکهای پیشرفته روسیه در نزدیکی مرزهای اروپاگروه بین الملل:ارتش روسیه اخیرا موشکهای با قابلیت استتار خود از نوع RT-2PM2 Topol-M را که می تواند بدون نیاز به عامل انسانی تا یک ماه آماده عملیات در مناطق جنگی باشد را نزدیکی مرز با اروپا مستقر کرد.