فیلم/ بزرگداشت قربانیان زلزله ویرانگر «هانشین» در ژاپن

سیاسی

گروه بین الملل: ژاپنیها با برگزاری مراسمی در منطقه «هانشین» در نزدیکی شهر «کوبه» بیستمین سالگرد بزرگداشت قربانیان زلزله 7.3 ریشتری این منطقه، که در سال 1995 رخ داد و 6500 قربانی گرفت را برگزار کردند.

در اثر این زلزله 250 هزار باب منزل ویران شد و 130 میلیارد دلار خسارت به مناطق زلزله زده وارد آمد.

فیلم/ بزرگداشت قربانیان زلزله ویرانگر «هانشین» در ژاپنگروه بین الملل: ژاپنیها با برگزاری مراسمی در منطقه «هانشین» در نزدیکی شهر «کوبه» بیستمین سالگرد بزرگداشت قربانیان زلزله 7.3 ریشتری این منطقه، که در سال 1995 رخ داد و 6500 قربانی گرفت را برگزار کردند.