پورفاطمی در گفتگو با مهر:

ترس از گسترش اسلام موجب افراط گرایی به شیوه مدرن شده است

سیاسی

نماینده مردم دشتی و تنگستان در واکنش به تکرار توهین هفته نامه «شارلی ابدو» به پیامبر اسلام(ص) گفت: ترس از گسترش اسلام باعث اقدامات این چنینی شده است.

سیدمحمدمهدی پورفاطمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که توهین به مقدسات اسلام از سوی جهان غرب سابقه ای طولانی دارد، گفت: ریشه این اقدامات را باید قطعا در گسترش اسلام در جوامع غربی از یکسو و اسلام هراسی حاکمان غربی جست و جو کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: این نوع رفتار به تعبیری افراط گرایی مدرن است و راهکاری برای ایجاد تشنج میان پیروان مذاهب.

پورفاطمی با بیان این مطلب که بسیاری تلاش دارند این گونه اقدامات را با آزادی بیان تفسیر کنند، افزود: فکر نمی کنم توهین به مقدسات و افرادی که مورد احترام قشر گسترده ای از مردم هستند آزادی بیان باشد.

وی تاکید کرد: این بیشتر نوعی حماقت است و شعله ور کردن آتش نفرت که می تواند بسیار هم خطرناک باشد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در ادامه، اقدامات متحجرانه داعش را نیز که مورد حمایت غربی هاست، به عنوان عاملی برای مخدوش نشان دادن چهره اسلام عنوان کرد و گفت: متاسفانه در دنیای امروز که دنیای رسانه است نظام سلطه به خوبی توانسته از یکسو با حمایت از داعش و از سوی دیگر با رسانه ای کردن اقدامات آن ها تصویری واژگون از اسلام به نمایش بگذارد.

پورفاطمی اضافه کرد: داعش تصویری غیرواقعی از اسلام به نمایش گذاشته و رسانه های غربی نیز تلاش می کنند این تصویر را به عنوان اسلام حقیقی ارائه دهند.

وی تاکید کرد: همه این اقدامات، کاریکاتورها، توهین ها و حمایت از داعش به دلیل ترس و نگرانی از گسترش اسلام عزیز در سراسر جهان است.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی ادامه داد: در این شرایط به نظر می رسد به جای واکنش های هیجانی، باید به معرفی دین اسلام همت گماریم؛ اسلامی که دین صلح است و برادری و خلع سلاح. ما باید اسلام رئوف را به دنیا نشان دهیم.