واکنش سناتورها به روابط دوستانه کری با ظریف/ واکنش شارلی ابدو

سیاسی

ایرانی ها بر این مسئله واقفند که سیاست آمریکا، دوست و همپیمان نمی شناسد و هر کسی که منافع واشنگتن را به خطر بیاندازد، او را از میان برخواهد داشت. به همین خاطر ایران هیچگاه به آمریکا اعتماد نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدیار نوشت: «ارتباط میان جان کری با همتای ایرانی خود محمدجواد ظریف در ژنو که بسیار گرم و دوستانه بود، خشم برخی از سناتورهای آمریکایی مانند جان مک کین را به دنبال داشت. در این رابطه هم لابی صهیونیست در واشنگتن از روابط دوستانه جان کری با ظریف طی مذاکرات این روزها در ژنو به خشم آمده است.»

این روزنامه لبنانی در ادامه نوشت: «آنچه که خشم جان مک کین و لابی صهیونیست را برانگیخت این است که آنها سیاست های منتاقض باراک اوباما در خصوص مسئله سوریه را از یک جهت در مقابله با نفوذ ایران در منطقه می بینند و از جهتی در ژنو رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا را در حال خندیدن، گرم گرفتن و روابط کاملا دوستانه با وزیر خارجه ایران مشاهده می کنند. لابی صهیونیست با اینکه می داند آمریکای ها و ایرانی ها از همدیگر خوششان نمی آید، ولی ایران و آمریکا را در آستانه روابط دوستانه و رسمی می بینند.»

 این روزنامه در ادامه به واکنش مجله شارلی ابدو در خصوص این روابط دوستانه پرداخت و افزود: «در این میان دست اندرکاران مجله شارلی ابدو که حامی سرسخت مواضع یهودی هاست، با دیدن عکس العمل لابی صهیونیست نسبت به روابط عادی در مذاکرات هسته ای میان مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی از خود واکنش نشان دادند. این مجله یهودی در راستای اشاره به این روابط دوستانه و موضعگیری تند صهیونیست ها، کاریکاتور جان کری را در حالی در یکی از شماره های اخیر خود به تصویر کشیده بود که با نگاه تعجب آمیز به محمدجواد ظریف، از او خواسته که پناهندگی سیاسی او را به ایران قبول کند تا با پایان مذاکرات هسته ای با هم به ایران بازگردند. اقدام این مجله یهودی مآب در واقع هشداری به جان کری است تا پا فراتر از حد نگذارد.»

این روزنامه در پایان با اشاره به هوشیاری ایران نسبت به روابط با واشنگتن افزود: «ایرانی ها بر این مسئله واقف اند که سیاست آمریکا، دوست و همپیمان نمی شناسد و هر کسی که منافع واشنگتن را به خطر بیاندازد، او را از میان برخواهند داشت، به همین خاطر ایران هیچ گاه به آمریکا اعتماد نمی کند.»