محجوب در نشست بازخوانی مواضع حزب جمهوری اسلامی:

نسخه اقتصادی مختلط شهید بهشتی داروی شفابخش نظام بود

سیاسی

مسئول سابق واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی در نشست تبیینی مواضع حزب جمهوری اسلامی تاکید کرد: اگر مواضع اقتصادی حزب استمرار داشت امروز ما بسیاری از آشفتگی ها را نداشتیم و شاهد چنین رکودی در اقتصاد نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مسئول واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب در نشست بازخوانی مواضع و اصول برنامه های حزب جمهوری اسلامی با بیان اینکه نگاه توحیدی در همه جای حزب جمهوری اسلامی به چشم می خورد اظهار داشت: ثقل مطالب، مباحث و مواضع حزب جمهوری اسلامی اقتصادی است، اما در صدر انقلاب جهان بینی حزب توسط شهید بهشتی، شهید باهنر، مقام معظم رهبری، آیت الله موسوی اردبیلی، و آیت الله هاشمی رفسنجانی دنبال می‌شد و شهید بهشتی این جهان بینی را در ابعاد مختلف تبیین می کرد.

وی افزود: شهید بهشتی از رجوی تا بنی صدر را برای شرکت در جلسات حزب جمهوری با اینکه می دانست آنها در این جلسات شرکت نمی کنند دعوت می کرد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه حزب جمهوری اسلامی را از نظر سیاسی باید با همان جهان بینی توحیدی ببینیم گفت: این حزب برای جمع کردن همه گروهها در کنار یکدیگر آغاز شد و طبیعی بود که برخی فاصله ها و اختلاف ها در آن آشکار شود.

عضو سابق حزب جمهوری اسلامی تاکید کرد: مجلس خبرگان قانون اساسی در ابتدای انقلاب به دلیل مشی بلند اداره کنندگان حزب بود که تشکیل شد و در خرداد ۵۸ اعضای هیات رئیسه حزب جمهوری خدمت امام رسیدند و امام در آن زمان تشویق کردند که حزب جمهوری اسلامی بنیان های دولت و نظام را ترسیم کند.

محجوب اظهار داشت: در فضای انقلاب که بسیاری از جریانها خود را اکثریت می دانستند حزب جمهوری اسلامی ظهور و بروز کرد که مدیریت آن مرهون مشی متعالی شهید بهشتی بود.

وی با بیان اینکه زندگی حزبی در نظم و تشکیلات خلاصه می شود، گفت: همه این مولفه های یک زندگی حزبی در شخصیت شهید بهشتی متجلی بود.

نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به «کتاب مواضع ما» که توسط شهید بهشتی تدوین شده بود اظهار داشت: یک حزب پویا دارای یک مشی معین و یک مانیفست و مواضع در همه ابعاد است و حزب جمهوری اسلامی حزبی بود که کلیات مواضع اش در این کتاب خلاصه می شد و از اندیشه تا عمل در این کتاب وجود داشت.

محجوب معمار قانون اساسی را کتاب مواضع ما شهید بهشتی دانست و افزود: مبانی اقتصادی کتاب مواضع ما اقتصاد مختلط بود. آن زمان از نگاه سوسیالیست ها و لیبرالیست ها این نوع از اقتصاد یک اقتصاد التقاطی محسوب می شد، اما شهید بهشتی در آن زمان اعلام کرد که من طرفدار اقتصاد مختلط هستم و مواضع حزب را با تبلیغ اقتصاد مختلط آغاز کرد. در صورتی که همه دنیا می گفتند این اقتصاد سر نمی گیرد اما امروز می بینیم هیچ اقتصادی جز اقتصاد مختلط نتیجه نمی دهد.

وی با بیان اینکه نسخه نجات بخش کشور در آن زمان اقتصاد مختلط بود گفت: در آن زمان شهید بهشتی در یکی از سخنرانی های خود گفت: ما دنبال اقتصاد آلمان و ژاپن نیستیم و اگر اقتصاد اتریش را در نظر می گیریم و به آن توجه می کنیم به این دلیل است که از یک طرف اقتصاد کشاورزی اهمیت می دهد و از طرف دیگر به اقتصاد صنعتی هم توجه دارد.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: شهید بهشتی اقتصاد مختلط را به صورت اتفاقی پیش نکشیده بود بلکه سالها در مورد آن مطالب زیادی نوشته بود.

محجوب افزود: حزب جمهوری اسلامی برخلاف ظاهر آن که حزبی حکومتی بود یک حزب ایدئولوژیک محسوب می شد که ایدئولوژی آن به عنوان یک ایدئولوژی مستقل ایرانی – اسلامی نامیده می شود.

محجوب با بیان اینکه حزب جمهوری اسلامی در عرصه اقتصاد هم علم ایدئولوژی مطلوب خود را بلند کرده بود گفت: در قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقشیم می شود اما باید گفت اقتصادی که شهید بهشتی برگزیده بود کم نقض ترین و زیباترین راهی بود که می توانستیم دنبال کنیم و به آرمانهایمان برسیم ولی به دلیل اینکه برخی به این اقتصاد به صورت موجی نگاه می کردند این امر دستخوش کشاکش شد.

وی در ادامه  با بیان اینکه جریانهای مختلف به دلیل مواضع اقتصادی شهید بهشتی فحاشی های بسیاری به ایشان می کردند گفت: این واقعیت را همواره باید متذکر شویم که کتاب مواضع ما شهید بهشتی مبنای تشکیل و تدوین قانون اساسی بود.

نماینده مردم تهران گفت: امروز می توانیم بگوییم که حزب بنا بر گفته شهید بهشتی یک معبد است و خوشبختانه امروز این فرصت پیش آمد تا دوباره مواضع شهید بهشتی را مرور کنیم.

محجوب تاکید کرد: بعد از این همه سال از تدوین و انتظار کتاب مواضع ما حزب جمهوری اسلامی می توانیم بگوییم که مطالب این کتاب هنوز تازه و جدید است و امروز نیز در اقتصاد کشور کاربردهای اساسی دارد.

وی با اشاره به تحولات اقتصادی در جهان بخصوص اروپا گفت: در اروپا به اقتصاد مختلط بی تمایل نبودند که از نمونه های آن می توان به اقتصاد آلمان و اتریش اشاره کرد. شهید بهشتی در تبیین اقتصاد مختلط علاوه بر تکیه بر دیدگاههای نظری و فلسفی، چنین اقتصادی را لمس کرده بود و مطابق با عینیات چنین اقتصادی را تدوین کرد.

نماینده مردم تهران انسانی گرایی را بنیان اقتصاد مختلط دانست و افزود: شهید بهشتی اقتصادی مختلط را انتخاب کرد تا قابلیت انتخاب و انطباق با آرمانها و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت نظام و انقلاب را داشته باشد.

محجوب با بیان اینکه جریان چپ در مقطعی تنها راه گریز از شکست را اقتصاد مختلط می دید گفت: اتحادیه جماهیر شوروی در دهه ۹۰ فروپاشید و آمریکایی ها نسخه دوم این فروپاشی بودند اما در دولت آمریکا بعد از مدتی این گونه تصمیم گرفته شد که به بنگاههای کوچک تعاونی اهمیت داده شود و بعد از مدتی مشاهده شد که آمریکا ادعای اقتصاد مختلط را می کند.

وی افزود: اما متاسفانه نظریات شهید بهشتی در کتاب مواضع ما که اقتصاد مختلط را بیان می کرد در داخل کشور نکوش می شد  و امروز هیچ کسی نیست که ابا نداشته باشد که از این نسخه اقتصادی تمجید کند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه اگر حزب جمهوری اسلامی استمرار داشت امروز ما بسیاری از آشفتگی ها را نداشتیم گفت: در صورت وجود حزب جمهوری اسلامی بسیاری از رفت و آمدها در اقتصاد و دولت ها را نداشتیم. اگر مطالب کتاب مواضع ما بدرستی اجرا می شد داروی شفابخش ما بود و امروز می توانستیم این رکود اقتصادی تلخی را که شاهد آن هستیم با مواضع اقتصادی کتاب مواضع ما شهید بهشتی حل و فصل کنیم.