فیلم/ ادامه اعتراضات به مجله موهن فرانسوی در شهرهای مختلف پاکستان

سیاسی

هزاران نفر از مردم پاکستان با راهپیمایی در شهرهای مختلف این کشور اقدام مجله «شارلی ابدو» در انتشار کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسلام را محکوم کردند.

فیلم/ ادامه اعتراضات به مجله موهن فرانسوی در شهرهای مختلف پاکستانهزاران نفر از مردم پاکستان با راهپیمایی در شهرهای مختلف این کشور اقدام مجله «شارلی ابدو» در انتشار کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسلام را محکوم کردند.

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: امروز نیز تظاهرات گسترده مردم پاکستان علیه مجله موهن «شارلی ابدو» در شهرهای مختلف این کشور ادامه یافت. در همین حال گزارش ها از مجروح شدن دهها نفر در اعتراضات شهرهای لاهور و کراچی حکایت دارد.