واردات نفت ایران توسط هند جهش داشته است

سیاسی

واردات نفت ایران توسط هند نسبت به سال قبل 42 رصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف تایمز، واردات نفت ایران توسط هند در سال 2014 نسبت به سال قبل آن جهش چشمگیری داشته است.

بنا بر این گزارش ، در پی کاهش تحریم های ایران توسط گروه1+5 وارد کنندگان هندی از فرصت استفاده کرده و واردات نفتی خود از ایران را افزایش دادند.