آشکار شدن نقش ترکیه در سربازگیری برای داعش

سیاسی

خبرهای زیادی از مشارکت شهروندان ترکیه ای در جذب نیرو برای داعش در کشورهای مختلف همواره در رسانه های گروهی مطرح بوده اما دادن گذرنامه ترکیه ای به مزدوران یاد شده نقش دولت ترکیه را آشکار می سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های بین المللی به نقل از منابع چینی اعلام کردند، پلیس شانگهای ۱۰ نفر از اتباع ترکیه را به جرم زمینه سازی خروج غیر قانونی ایغورهای چینی به سوریه دستگیر کرده است. پلیس چین در ماه نوامبر ۲۰۱۴ تعدادی از شهروندان اویغور چینی که در حال خروج از این کشور با گذرنامه ترکیه ای بودند دستگیر کرده است. در تحقیقات بعدی پلیس مشخص شد که تعدادی از شهروندان ترکیه ای مقیم چین در کار سازماندهی عملیات انتقال غیر قانونی جوانان اویغور برای پیوستن به داعش در سوریه و عراق فعالیت دارند. در عملیات پلیس چین تا کنون ۱۰ تن از اتباع ترکیه در این ارتباط دستگیر شده اند.

خبرها و گزارش های متعددی از مشارکت شهروندان ترکیه ای در جذب نیرو و سربازگیری برای داعش در خاک چین و دیگر کشورها همواره در رسانه های گروهی بین المللی مطرح بوده اما دادن گذرنامه ترکیه ای به مزدوران یاد شده نقش دولت ترکیه و حتی نمایندگیهای سیاسی و کنسولی این کشور در امر قاچاق انسان برای بدنام ترین گروه تروریستی در جهان را آشکار می سازد.