فیلم/ تظاهرات مردمی در حمایت از ارتش سوریه

سیاسی

گروه بین الملل: مردم سوریه در منطقه «الغوطه الشرقیه» در حومه دمشق با برگزاری تظاهراتی گسترده از جانفشانی های ارتش این کشور در مبارزه علیه گروههای تروریستی تمجید به عمل آوردند.

فیلم/ تظاهرات مردمی در حمایت از ارتش سوریهگروه بین الملل: مردم سوریه در منطقه «الغوطه الشرقیه» در حومه دمشق با برگزاری تظاهراتی گسترده از جانفشانی های ارتش این کشور در مبارزه علیه گروههای تروریستی تمجید به عمل آوردند.