فیلم/ استقبال وزیر خارجه ایتالیا از گروگان های آزاد شده

سیاسی

«پائولو جنتیلونی» وزیر خارجه ایتالیا در فرودگاه رم از دو شهروند زن این کشور که طی 6 ماه گذشته گروگان معارضان سوری بودند، استقبال کرد.

فیلم/ استقبال وزیر خارجه ایتالیا از گروگان های آزاد شده«پائولو جنتیلونی» وزیر خارجه ایتالیا در فرودگاه رم از دو شهروند زن این کشور که طی 6 ماه گذشته گروگان معارضان سوری بودند، استقبال کرد.