بلژیک تدابیر امنیتی را افزایش می دهد

سیاسی

دولت بلژیک در نظر دارد تدابیر امنیتی را تشدید کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، یک روز پس از عملیات گسترده ضد تروریستی در بلژیک، تدابیر شدید امنیتی در این کشور اجرا شده است.

دولت شارل میشل نخست وزیر بلژیک در این باره اعلام کرد: آماده است از ارتش برای افزایش تدابیر امنیتی تقاضای همکاری کند.

در حال حاضر حدود صد و پنجاه نظامی به مکان های خاص در این کشور اعزام شده اند.