دقایقی پیش صورت گرفت؛

پایان رایزنی یک ساعته ظریف و کری در پاریس

سیاست خارجی

قرار است ظریف و فابیوس نیز تا دقایقی دیگر یعنی ساعت 16:30 به وقت محلی با یکدیگر دیدار و ضمن بررسی مناسبات دوجانبه درباره روند مذاکرات هسته‌ای به رایزنی بپردازند.

وزرای خارجه ایران و آمریکا به مدت یک ساعت در پاریس درباره راه حل جامع هسته‌ای به گفت‌وگو پرداختند.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف و جان کری که در پاریس حضور دارند، به مدت یک ساعت گفت‌وگو کردند.

ظریف و کری روز چهارشنبه نیز در ژنو گفت‌وگوهایی فشرده داشتند.

قرار است ظریف و فابیوس نیز تا دقایقی دیگر یعنی ساعت 16:30 به وقت محلی با یکدیگر دیدار و ضمن بررسی مناسبات دوجانبه درباره روند مذاکرات هسته‌ای به رایزنی بپردازند.

کد N678078