از سوی دانشگاه عالی دفاع ملی؛

آسیب‌های نظام اقتصادی ایران برای تحقق «اقتصاد مقاومتی» بررسی می‌شود

سیاسی

دانشگاه عالی دفاع ملی، کنگره ملی «اقتصاد مقاومتی» را در روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن‌ماه سال جاری، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اهداف این کنگره، «تبیین مبانی نظری و توسعه گفتمان اقتصاد مقاومتی، تبین معنایی مولفه‌های مردم‌بنیانی، درون‌زایی، برون‌گرایی، دانش‌بنیانی و عدالت‌محوری اقتصاد مقاومتی، تبیین الگوهای نظری و عملی اقتصاد مقاومتی در بخش‌های خصوصی و عمومی» اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، تبیین الزامات راهبردی (نهادی، زیرساختی و برنامه ای) تحقق اقتصاد مقاومتی، تبیین ناسازگاری سیاست های اقتصادی موجود با الزامات پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تبیین نقش و تأثیر تکانه ها (رویدادها، تغییرات، مخاطرات و تهدیدات) در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نیز بخش دیگری از اهداف طراحی شده برای این کنگره است. 

محورهای اصلی و فرعی همایش

همچنین بر اساس یکی از محورهای همایش که تبیین اقتصاد مقاومتی (مبانی و تجربیات) تعیین شده، به موضوعاتی مانند «آیات، روایات و سیره معصومین (علیهم‌السلام)، اندیشه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» پرداخته می‌شود.

مطابق یکی دیگر از محورهای همایش که «نقش و جایگاه فرهنگ و رسانه در پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» عنوان است، نقش رسانه‌های جمعی در فرهنگ‌سازی عمومی و ایجاد عزم ملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش مخاطب‌سازی و اجماع‌سازی رسانه‌ای در خنثی‌سازی مخاطرات و کنترل تهدیدات اقتصاد ملی بررسی می‌شود.

علاوه بر این، «کاربست معنویت، سرمایه مذهبی و سرمایه اجتماعی در پیاده‌سازی و تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش مدیریت جهادی در پیاده‌سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نقش فرهنگ بسیجی در کارآفرینی و ثروت‌آفرینی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی»، بخش های دیگری محور جایگاه فرهنگ و رسانه در اقتصاد مقاومتی است.

همچنین «نقد و ارزیابی آموزه‌های رایج علم اقتصاد در دانشگاه‌ها در تطبیق با الگوی اقتصاد مقاومتی، نقد و ارزیابی باورها و نگرش های رایج عمومی در تطبیق با اقتصاد مقاومتی و نقش مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی در تحقق اقتصاد مقاومتی» نیز موضوعات دیگری از این محور همایش است.

سومین محور کنگره، «الزامات راهبردی نهادی، زیرساختی و برنامه ای در پیاده‌سازی و اجرای اقتصاد مقاومتی» است که در این بخش موضوعاتی همچون تبیین موانع در پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی در تجربه گذشته نظام جمهوری اسلامی ایران، الزامات، ساختار ها و ترتیبات نهادی مطلوب پیاده‌سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این محور، «الزامات زیرساختی (نرم افزاری  و سخت افزاری) پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، روش‌ها و الگوهای مطلوب اجرا، پایش، نظارت و ارزیابی در پیاده سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فرآیندهای مطلوب همسوسازی نهادهای دولتی و غیردولتی در اجرای اثربخش سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نقش نهادهای نظارتی (مجمع تشخیص، مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و ...) در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی»، بخش دیگری از مطالبی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نقش و تاثیر تکانه‌ها (رویدادها، تغییرات، مخاطرات و تهدیدات) در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز یکی دیگر از محورهای این کنگره است که در آن قرار است، بهره‌گیری موثر از ظرفیت های تجاری کشور در کاهش آثار منفی تکانه ها، روش ها و الگوهای مطلوب مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی و بهره گیری موثر از ظرفیت سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین‌المللی، بررسی شود.

از سوی دیگر مدیریت مخاطرات اقتصادی با واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات، بهره گیری موثر از ظرفیت های صنعت نفت و گاز و انرژی کشور در مواجهه با تکانه های جهانی و مستند سازی تجربیات موفق جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تکانه های اقتصادی و تحریم های غرب، نیز بخش های دیگر این محور تعیین شده برای کنگره ملی اقتصاد مقاومتی است.

نقش اقتصاد عدالت‌محور، مردم‌پایه، دانش‌بنیان و رقابتی در مقاوم‌سازی اقتصاد، پنجمین محور این کنگره است که درباره زمینه ها و الزامات اقتصاد عدالت‌محور، مردم‌پایه و نقش آن در مقاوم‌سازی اقتصاد، نقش تشکل‌های اجتماعی غیر دولتی و مردم‌نهاد در تحقق اقتصاد مردم‌پایه و عدالت‌محور، نقش استانداردسازی محصولات و خدمات دانش‌بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی، بحث خواهد کرد.

زمینه‌ها و الزامات اقتصاد دانش‌بنیان و نقش نخبگان علمی و شرکت های دانش‌بنیان در تحقق آن و زمینه ها و الزامات تحقق اقتصاد رقابتی درون‌زا و برون‌گرا و نقش آن در کاهش آسیب ها، بخش های دیگر این محور است.

بر اساس گزارش دفاع پرس، تبیین نقش بخش دفاع و نیروهای مسلح در بسترسازی مولفه های دانش‌بنیانی اقتصاد مقاومتی محور دیگر این کنگره است که پیش بینی شده در مورد پیشتازی بخش دفاع و نیروهای مسلح در توان افزایی اقتصاد ملی و نقش توان خلق قدرت دفاعی و بازدارندگی نیروهای مسلح در تحقق اقتصاد مقاومتی، مباحثی مطرح شود.

بررسی نقش نیروهای مسلح در تحقق «اقتصاد مقاومتی»

همچنین «نقش قابلیت های بومی، منعطف و پایدار نیروهای مسلح در تحقق اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان، ارتقای زمینه های توان‌افزایی در  بخش دفاع و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از منظر اقتصاد مقاومتی و تجربیات موفق مقاوم‌سازی در بخش دفاع و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ و تحریم ها»، موضوعات دیگری هستند که در این محور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

«آسیب‌شناسی ناسازگاری های جاری اقتصاد ملی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» آخرین محور تعیین شده برای این کنگره ملی است که در این رابطه به «آسیب‌شناسی نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ملی در تطبیق با الزامات اقتصاد مقاومتی و آسیب‌شناسی انضباط پولی و مالی از منظر استحکام بخشی ثبات اقتصاد کلان در برابر تکانه های بیرونی»، پرداخته می‌شود.

همچنین «آسیب‌شناسی وضعیت و عملکرد نظام مالی (نظام بانکی، بورس و بیمه) در تطبیق با الزامات اقتصاد مقاومتی، آسیب‌شناسی سازگاری درونی و عملکرد سیاست‌های پولی، اعتباری، مالی، ارزی و تجاری از منظر اقتصاد مقاومتی و آسیب‌شناسی کارآمدی الگوهای بهره‌برداری از منابع و ثروت‌های طبیعی از منظر عبور از وابستگی نفتی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و ارائه الگوهای مطلوب» نیز مواردی است که در ادامه این محور تعیین شده است.