رئیس جمهوری فرانسه:

پاریس به رغم تهدیدها از اقدامات خود علیه تروریسم دست نمی کشد

سیاسی

رئیس جمهوری فرانسه با بیان اینکه تروریستهای لیبی خطر بزرگی برای امنیت منطقه حسوب می شوند اعلام کرد که پاریس به رغم تهدیدها از عملیاتهای خود علیه تروریسم دست نمی کشد.

به گزارش خبرگزاری مهرب ه نقل از اسکای نیوز عبی، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به تداوم درگیریهای خونین در لیبی اعلام کرد که تروریستهای فعال در مناطق مختلف لیبی امنیت کل منطقه را تهدید می کنند.

 وی همچنین تاکید کرد که پاریس با تمام قوا و در همه زمینه ها برای تحقق امنیت ملی با خطر تروریسم مقابله می کند.

اولاند همچنین تصریح کرد که علیرغم تهدیدها فرانسه همچنان به عملیاتهای ضد تروریستی خود در عراق و شمال آفریقا ادامه می دهد.

رئیس جمهوری فرانسه در ادامه خواهان واکنش دست جمعی و هوشمندانه برای مقابله با تروریسم شد و تاکید کرد که حملات تروریستی اخیر در پاریس مانع از این نخواهد شد که فرانسه از عملیاتهای نظامی بین المللی خود علیه تروریسم دست بکشد.