نیروهای رژیم بحرین با شلیک گازاشک آور به منزل شیخ علی سلمان حمله کردند

واحدمرکزی خبر نوشت:

شبکه تلویزیونی العالم لحظاتی پیش درخبری فوری اعلام کردنیروهای امنیتی رژیم بحرین با شلیک گلوله های گاز اشک آور به منزل شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق یورش بردند. این نیروها همچنین با شلیک گاز اشک آور به سوی مسجد شیخ یعقوب در منطقه نعیم در مرکز منامه،حرمت این مسجد را زیرپاگذاشتند.این شبکه افزود رژیم بحرین روزگذشته سیزده بحرینی را درشهر منامه که دراعتراض به بازداشت شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق درتظاهرات شرکت کرده بودند،بازداشت کرد.

4949

کد N677580