در دیدار مدیر خبرگزاری ملی لبنان؛

افخم همکاری رسانه‌های منطقه برای مقابله با تروریزم را خواستار شد

سیاست خارجی

افخم با اشاره به مشترکات فرهنگی و اجتماعی بین ایران و لبنان، گسترش همکاری رسانه‌های کشورهای منطقه را به‌ویژه در شرایط کنونی و در جهت مقابله با تروریزم و افراط گرایی، مفید و حائز اهمیت دانست.

مدیر خبرگزاری ملی لبنان چهارشنبه شب در رأس هیأتی با مرضیه افخم، سخنگو و مدیر مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌یی وزارت امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، سخنگوی وزارت امور خارجه در این دیدار ضمن تشریح فعالیت گسترده و نشاط و پویایی مطبوعات، خبرگزاری‌ها و دیگر رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران، رسالت بالای اصحاب رسانه در فرهنگ‌سازی و حمایت از ایده‌های ترویج دهنده امنیت، عدالت، اخلاق و صلح را مورد تأکید قرار داد.

افخم با اشاره به مشترکات فرهنگی و اجتماعی بین ایران و لبنان، گسترش همکاری رسانه‌های کشورهای منطقه را به‌ویژه در شرایط کنونی و در جهت مقابله با تروریزم و افراط گرایی، مفید و حائز اهمیت دانست.

مدیر خبرگزاری لبنان نیز با اشاره به بازدیدهایی که از برخی موسسات رسانه‌یی ایران داشته، سطح بالای حرفه‌یی و فنی رسانه‌های ایرانی را مورد تمجید قرار داد.

لور سلیمان با اشاره به این که سیاست و رسانه مکمل یکدیگر هستند، توسعه ارتباط و همکاری با رسانه‌های ایرانی به‌ویژه تعامل مستقیم بین رسانه‌های ملی دو کشور را در جهت دستیابی صحیح و سریع به اطلاعات و اخبار، ضروری شمرد.

کد N677298