دبیر اجرایی همایش سراسری اصلاح‌طلبان:

هدف این همایش انسجام اعضا و احزاب شورای هماهنگی است

سیاست داخلی

یکی از اهداف ما برای برگزرای این همایش٬ ایجاد انگیزه بین همه گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب برای حضور در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی است.

دبیر اجرایی همایش سراسری اصلاح‌طلبان کشور در خصوص دلیل برگزرای همایش گفت: هدف اصلی این همایش٬ انسجام و وحدت بین همه اعضا و احزاب شورای هماهنگی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رحمان قلی‌زاده در مورد همایش امروز که با حضور چهره‌های  گفت: هدف اصلی ما از این همایش انسجام و وحدت بین همه اعضا و احزاب شورای هماهنگی است و این همایش را مقدمه همایش گسترده‌تر خواهد بود.

وی ادامه داد: هدف ما تعامل با همه احزاب اصلاح طلب چه عضو و چه غیر عضو شورای هماهنگی اصلاحات است.

دبیر اجرایی همایش سراسری اصلاح‌طلبان کشور در مورد هدف دیگر توضیح داد: هدف دیگری که ما دنبال می‌کنیم این است که می‌خواهیم با احزاب اصولگرای اصیل نیز تعامل داشته باشیم.

قلی‌زاده اضافه کرد: هدف مهم دیگری که ما دنبال می‌کنیم ایجاد انگیزه بین همه گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب برای حضور در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی است.

کد N677218