هادی خامنه ای: اصلاح طلبان به مسایل حاشیه ای نپردازند/ همه ما درون نظام هستیم

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات,اصلاح طلبان

نسیم آنلاین نوشت:

هادی خامنه‌ای گفت: مهمترین مشکلات سیاسی ما در نتیجه کمبود فرهنگ است. عضو مجمع روحانیون مبارز در همایش سراسری اصلاح‌طلبان گفت: آدمهایی مانند علی مطهری را نیز باید اصلاح طلب دانست ولو اینکه سابقه اصلاح‌طلبی نداشته باشد. اصلاحطلبان به جای سرگرم شدن به مسائل حاشیه‌ای به اصل اصلاح طلبی بپردازند.

سید هادی خامنه ای در همایش اصلاح طلبان گفت: امام حسین درقیام خود موضوع اصلاح را مطرح کردن ، اصلاح طلبی در ماهیت خود بازگشت به اصول را دارد. ضد اصلاحات هیچگاه نمیتواند در یک جامعه حاکم شود، پایه و اساس حرکت های ما بر پایه حرکت فرهنگی بود. سیاسی ترین کار کار فرهنگی است چرا که مهمترین مشکلات سیاسی ما در نتیجه کمبود فرهنگ است. اصلاح طلبی بدون اعتدال امکان پذیر نیست.

او با اشاره به اینکه باید اصلاح ما متوجه اصلاح قانون پذیری جامعه باشد گفت: بازگشت به قانون و اصل انقلاب اسلامی و دوران طلایی انقلاب اصلی ترین هدف اصلاح طلبی است ، این تعبیر میرحسبن موسوی نیز بود. چنین جریانی را نمیتوان در ضدیت با نظام و اسلام دانست .امروز برخی کارهای اصلاحاتی انجام می دهندو برخی نیز گرایش اصلاح طلبی دارند اما اصلاح طلب نیستند اینها را ما جز خانواده اصلاح طلبی میدانیم. آدمهایی مانند علی مطهری را نیز باید اصلاح طلب دانست ولو اینکه سابقه اصلاح طلبی نداشته باشد.اصلاح طلبی یک گرایش عام است و مملو از کسانی که با رانت و اختلاس و .... مخالف است.

هادی خامنه ای ادامه سخنان خود تاکید کرد: رهبری در خصوص انتخابات فرمودند رأی مردم حق الناس است و همه باید در انتخابات شرکت کنند حتی کسانی که ما را قبول ندارند، این یعنی مردم کسی را انتخاب کنند که خودشان می خواهند نه انتخاب من، منظورشان این است که ممیزی نباید بیش از حد در سلایق مردم دخالت داشته باشد.اگر مسولین ممیزی به سخنان رهبری اعتقاد دارند به این حرف عمل کنند . تفسیر ما اصلاح طلبان از حرف رهبری این است. کسی حق ندارد کسی را از نظام بیرون بداند، اصلاحات مطابق بر اصول اسلامی بنا شده است پس همه ما درون نظام هستیم.

او در پایان هم گفت: امیدواریم دایره اصلاحات به جای سرگرم شدن به مسائل حاشیه ای به اصل اصلاح طلبی بپردازند.

 


17231

 

کد N677180