پاسخ عارف به این سئوال که اگر سرلیست انتخابات مجلس نشد، چه می کند؟

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات,اصلاح طلبان,محمد رضا عارف

نسیم آنلاین نوشت:

عارف گفت: همه ما سرلیست اصلاح‌طلبان هستیم. رئیس بنیاد ایرانیان در حاشیه "همایش سراسری اصلح‌طلبان" در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر شما سرلیستی انتخابات مجلس را بر عهده نداشته باشید آیا برنامه اصلاح طلبان را برهم میزنید گفت: ما ٢٩٠ تا ٣٠٠ سرلیست داریم.

عارف در جمع خبرنگاران گفت: همه تشکل ها و جریان ها و احزاب حضورشان در انتخابات ها مهم است و همه اینها در عمل نقش خود را نشان خواهند داد. ما مجلسی میخواهیم که نمایندگان آن بتوانند در چهارچوب آیین نامه داخلی حرف خود را بزنند ، و نمایندگان دیگر در صورت داشتن پاسخ ، حرف بزنند، برخورد فیزیکی در شأن مجلس ما نیست .

 

 

17231

 

کد N677179