فاطمه راکعی در همایش اصلاح طلبان:

مجلسی در سایه قانون قانون اساسی می‌خواهیم

سیاست داخلی

سهم مشارکت زنان در فضای سیاسی کشور همچنان کمتر از 5٪ است که انتظار می رود این قضیه با نگاهی به‌اینده کشور و توسعه همه جانبه افزایش یابد.

نمایندهٔ مجلس ششم شورای اسلامی با انتقاد از رفتارهای مجلس گفت: ما مجلسی می‌خواهیم که در سایه قانون اساسی پیگیر مطالبات مردمی باشد.

فاطمه راکعی در همایش سراسری اصلاح طلبان ضمن گلایه و انتقاد از رفتار برخی وکلای مجلس گفت: این چه مجلسی است که یک نماینده در آن نمی‌تواند آزادانه صحبت کند.

وی افزود: اعتقاد دارم برخورد بسیار نامناسبی با علی مطهری در مجلس شد.

راکعی افزود: سهم مشارکت زنان در فضای سیاسی کشور همچنان کمتر از 5٪ است که انتظار می رود این قضیه با نگاهی به‌اینده کشور و توسعه همه جانبه افزایش یابد.

کد N677035