روزنامه صهیونیستی کاریکاتوری در اهانت به مساجد منتشر کرد

واحد مرکزی خبر نوشت:

یک روزنامه رژیم صهیونیستی کاریکاتوری در اهانت به مساجد مسلمانان منتشر کرده است.
پایگاه اینترنتی ملحق در گزارشی نوشت در ادامه اهانت روزنامه های اسرائیلی به دین اسلام، روزنامه اسرائیلی « اسرائیل هیوم » همزمان با انتشار مجدد تصاویر اهانت آمیز به پیامبر اسلام (ص) که در مجله شارلی ابدو فرانسه منتشر شده بود، کاریکاتوری در اهانت به مساجد منتشر کرد. این کاریکاتور مسجدی را به صورت یک ساعت ترسیم می کند که به جای پرنده ای که تغییر ساعت را اعلام می کند، یک فرد مسلح از آن خارج می شود و تیراندازی می کند.
مقصود این روزنامه از چنین کاریکاتوری این است که مساجد مسلمانان به پناهگاهی برای تروریستها تبدیل و سبب گسترش آنها در اروپا شد. روی عکس فرد مسلح خارج شده از ساعت نوشته شده است «صبح بخیر اروپا » و فرد مسلح سلاحش را به سوی قاره اروپا نشانه گرفته است.

26149

کد N676978