افخم در دیدار با مدیر خبرگزاری ملی لبنان تاکید کرد:

گسترش همکاری رسانه‌های دو کشور برای مقابله با افراط گرایی

سیاسی

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در دیدار با مدیر خبرگزاری لبنان بر ضرورت گسترش همکاری رسانه‌های دو کشور برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لور سلیمان صعب مدیر خبرگزاری ملی لبنان چهارشنبه و در رأس هیأتی با مرضیه افخم سخنگو و مدیر مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در این دیدار ضمن تشریح فعالیت گسترده و نشاط و پویایی مطبوعات، خبرگزاری ها و دیگر رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران، رسالت بالای اصحاب رسانه در فرهنگ سازی و حمایت از ایده های ترویج دهنده امنیت، عدالت، اخلاق و صلح را مورد تأکید قرار داد.

مرضیه افخم با اشاره به مشترکات فرهنگی و اجتماعی بین ایران و لبنان، گسترش همکاری رسانه های کشورهای منطقه را بویژه در شرایط کنونی و در جهت مقابله با تروریسم و افراط گرایی، مفید و حائز اهمیت دانست.

مدیر خبرگزاری لبنان نیز با اشاره به بازدیدهایی که از برخی موسسات رسانه ای ایران داشته، سطح بالای حرفه ای و فنی رسانه های ایرانی را مورد تمجید قرار داد.

لور سلیمان با اشاره به اینکه سیاست و رسانه مکمل یکدیگر هستند، توسعه ارتباط و همکاری با رسانه های ایرانی بویژه تعامل مستقیم بین رسانه های ملی دو کشور را در جهت دستیابی صحیح و سریع به اطلاعات و اخبار، ضروری شمرد.