داوود اوغلو:

آزادی بیان مفهومش آزادی اهانت نیست

سیاسی

نخست وزیر ترکیه با اشاره به اقدام مجله فرانسوی در چاپ کاریکاتور موهن به پیامبر(ص) آزادی بیان را به مفهوم آزادی توهین ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه قبل از ترک آنکارا به سوی بروکسل به خبرنگاران گفت: بازنشر کاریکتاتور موهن به حضرت محمد(ص)، اقدام تحریک کننده خطرناک است و آزادی بیان به مفهوم آزادی توهین نیست.

نخست وزیر ترکیه افزود: ممکن نیست که ما در قبال اهانت به پیامبر(ص) ساکت بمانیم.

شایان ذکر است که مجله فرانسوی شارلی ابدو که قبلا چندین بار کاریکاتور مجله دانمارکی را منتشر کرده بود مجددا کاریکاتوری در اهانت به پیامبر گرامی اسلامی منتشر کرد.