اتحادیه کارگری پرو امروز اعتصاب می‌کنند

سیاسی

سازمان‌های دانشجویی و جوانان پرو به‌همراه اتحادیه کارگری امروز -پنجشنبه-چهارمین اعتصاب خود را در این کشور علیه قوانین کار برگزار می‌کنند.

اتحادیه های کارگری و سازمان‌های دانشجویی و جوانان پرو برای اعتصاب علیه قوانین کار در این کشور فراخوان داده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسالاتینا، سازمان‌های دانشجویی و جوانان پرو به‌همراه اتحادیه کارگری امروز -پنجشنبه-چهارمین اعتصاب خود را در این کشور علیه قوانین کار برگزار می‌کنند.

رهبران سازمان‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها، کارگران و گروه‌های کارگری در شهر «لیما» پایتخت پرو با حمایت اتحادیه عمومی کارگران و دیگر مراکز برای حضور در اعتصاب اعلام آمادگی کرده‌اند.

کارگران و جوانان در پرو خواستار لغو قانون «رد صلاحیت» هستند که در ماه دسامبر گذشته به تصویب رسید و بسیاری از مراکز و اتحادیه‌های دانشجویی و جوانان را به صورت رسمی از ادامه فعالیت و انجام اقدام‌های کاری و تجاری محروم کرد.

 

کد N676619