لحظاتی پیش؛

مانور بزرگ صنعت برق در کرمانشاه آغاز شد/ حضور ۱۶ دستگاه اجرایی

سیاسی

کرمانشاه- لحظاتی پیش مانور بزرگ صنعت برق با عنوان " مقاومت و پایداری" و با هدف افزایش توان و هماهنگی نیروهای این صنعت و سایر دستگاه‌های مرتبط با حضور ۱۶ دستگاه اجرایی استان در کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش  مانور بزرگ صنعت برق با عنوان " مقاومت و پایداری" در کرمانشاه آغاز شد.

هدف این مانور افزایش و ارزیابی توان و هماهنگی نیروها و دستگاه‌های شرکت کننده بوده و توان و قدرت واحدهای شرکت کننده در مانور و میزان هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر احصا و برای هماهنگی بیشتر در مواقع بروز چنین حوادثی در اختیار تمام دستگاه‌های مشابه استان قرار خواهد گرفت.

این اولین مانور ترکیبی صنعت برق است و امروز در محل نیروگاه بیستون کرمانشاه و پست ۶۳ کیلو وات فرامان دو  اجرایی شد.

باز و بسته کردن شبکه در سطح استان برای حداقل پنج هزار مشترک، باز و بسته‌کردن شبکه در مرکز دیسپاچینگ، انجام عملیات حمله گرافیکی در پست ۶۳ کیلوولت فرامان دو، رصد عملکرد مولدهای اضطراری برق و آماده بکاری دیزل ژنراتورهای مراکز حساس تغذیه کننده‌ها از فیدر ملت شامل نقاط مهم و حساس سطح شهر و انجام عملیات تروریستی در محیط نیروگاه بیستون و عملکرد واحدهای امداد و نجات و گروه‌های فنی و حفاظتی در مواجهه با چنین تهدیدی، ابعاد طراحی شده برای مانور مذکوراست.

در این مانور ۱۶  دستگاه استان از جمله واحدهای امدادی چون آتش‌نشانی و...حضور دارند  و همه دستگاه‌های حاضر در این مانور با توجه به نوع تهدید متصوره و سناریو تدوین شده، نسبت به انجام وظایف ذاتی خود در زمان بروز تهدیدات و حوادث توان خود را به نمایش گذاشته و در صحنه حضور دارند.

کلیه عملیات‌ دستگاه‌های شرکت کننده در مانور واقعی است و این اجرا به گونه‌ای است که از زمان اعلام بروز حادثه و تهدید صورت گرفته از سوی فرماندهی مانور که در اینجا استانداری کرمانشاه است، کلیه دستگاه‌ها وارد عمل شده و زمان حرکت آنان از مبدا و محل سازمان‌های خود و حرکت به سوی نیروگاه، چگونگی حضور در مانور، نوع عملیات انجام شده، تجهیزات، استعداد و نفراتی که در مانور شرکت دارند مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد.