فیلم/سخنان انقلابی بحرینی قبل از بازداشت

سیاسی

بین الملل: رئیس شورای الوفاق قبل از بازداشت بر ادامه روند قیام مسالمت آمیز مردم بحرین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمیل کاظم رئیس شورای جمعیت الوفاق بحرین قبل از بازداشت از سوی نظامیان آل خلیفه گفت: هم اکنون با کمال اطمینان و کمال شجاعت رهسپار زندان هستم و این هرگز خللی در عزم ما در روند تحقق خواسته های ملت ایجاد نمی کند خواه ما در زندان باشیم خواه خارج از آن.

وی افزود: ما با ملت بحرین به تحرکات مسالمت آمیز ادامه می دهیم و دیر یا زود خواسته های ما محقق می شود.

کاظم بیان کرد: روند تحرکات از سال 2011 تاکنون ادامه دارد و مخالفان مورد هدف قرار گرفته اند و هم اکنون الوفاق در راس آنها قرار دارد که پایدار و استوار در صحنه ایستاده است.با این وجود ما هرگز عقب نشینی نمی کنیم و مسیر را به یاری خدا ادامه خواهیم داد.

فیلم/سخنان انقلابی بحرینی قبل از بازداشتبین الملل: رئیس شورای الوفاق قبل از بازداشت بر ادامه روند قیام مسالمت آمیز مردم بحرین تاکید کرد.

خواندنی از سراسر وب