فیلم/ بی دقتی پلیس آمریکا کار دستش داد

سیاسی

یک افسر پلیس ایالت کنتاکی آمریکا در حین خرید سلاح کمری از یک فروشگاه اسلحه فروشی به خودش شلیک کرد.

فیلم/ بی دقتی پلیس آمریکا کار دستش دادیک افسر پلیس ایالت کنتاکی آمریکا در حین خرید سلاح کمری از یک فروشگاه اسلحه فروشی به خودش شلیک کرد.