فیلم/ حفاظت شدید از روزنامه جمهوریت پس از انتشار نسخه مجله فرانسوی

سیاسی

پلیس ترکیه برای جلوگیری از حملات احتمالی به «جمهوریت» به دلیل انتشار نسخه ترکی مجله «شارلی ابدو» تدابیر شدید امنیتی برای این روزنامه در نظر گفت.

فیلم/ حفاظت شدید از روزنامه جمهوریت پس از انتشار نسخه مجله فرانسویپلیس ترکیه برای جلوگیری از حملات احتمالی به «جمهوریت» به دلیل انتشار نسخه ترکی مجله «شارلی ابدو» تدابیر شدید امنیتی برای این روزنامه در نظر گفت.