مسئول روابط عمومی حزب اراده ملی انتخاب شد

سیاست داخلی

احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت (حاما)، مسئول روابط عمومی این حزب را انتخاب کرد.

مهران رئوف مسئول روابط عمومی حزب اراده ملت شد.

طی حکمی از سوی احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران (حاما)، مهران رئوف مسئول روابط عمومی این حزب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا٬ طی حکمی از سوی احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت (حاما)، مهران رئوف مسئول روابط عمومی این حزب شد.

 

 

کد N675971