فیلم/ نمای نزدیک از عاملان حمله به مجله فرانسوی

سیاسی

ویدئوی جدیدی که از برادران «کواشی» عاملان حمله به مجله «شارلی ابدو» منتشر شده نحوه حمله آنها به نیروهای پلیس را به تصویر کشیده است.

فیلم/ نمای نزدیک از عاملان حمله به مجله فرانسویویدئوی جدیدی که از برادران «کواشی» عاملان حمله به مجله «شارلی ابدو» منتشر شده نحوه حمله آنها به نیروهای پلیس را به تصویر کشیده است.