ویدئوی جدید از برادران کواشی

ویدئوی جدید منتشر شده توسط برخی خبرگزاریها، برادران کواشی را پس از اتمام ماموریتشان در کشتن خبرنگاران مجله “شارلی ابدو” در پاریس نشان می دهد.

ویدئوی جدید از برادران کواشیویدئوی جدید منتشر شده توسط برخی خبرگزاریها، برادران کواشی را پس از اتمام ماموریتشان در کشتن خبرنگاران مجله “شارلی ابدو” در پاریس نشان می دهد.

 

 

 
به گزارش وب سایت شبکه خبری یورونیوز، در این ویدئو آنها در حالی که سوار خودروی خود می شوند، فریاد می زنند : “ما انتقام پیامبر را گرفتیم.”

آنها سپس در حالی که سوار بر خودروی خود هستند، با خودروی پلیس مواجه شده و به سمت آن شروع به تیر اندازی می کنند.

این تصاویر خودروی پلیس را در حال عقب نشینی و سپس فرار تروریستها را نشان می دهد.

در این حمله دوازده نفر از جمله دو پلیس کشته شدند.

 

26149

کد N675476