با رأی موافق نمایندگان؛

آیین‌نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی در هیأت نمایندگان استانی و ملی تهیه می‌شود

مجلس

مایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه 24 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی‌ای را با پیشنهاد جمعی از نمایندگان با 106 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر را مصوب و به لایحه مذکور اضافه کردند.

با رأی موافق نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی موظف به تدوین آیین نامه‌ای برای حضور نمایندگان بخش کشاورزی در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه 24 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی‌ای را با پیشنهاد جمعی از نمایندگان با 106 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر را مصوب و به لایحه مذکور اضافه کردند.

براساس این گزارش ماده الحاقی پیشنهادی جمعی از نمایندگان که مصوب شد به شرح ذیل است.

به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارو اصلاح مواد 12 و 13 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین‌نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

گفتنی است غلامرضا نوری،‌عباس رجایی، سلیمانی، پورابراهیمی، عبداللهی و فولادگر نمایندگانی بودند که این پیشنهاد را ارائه دادند.

کد N675271