علی‌رغم انصراف نماینده؛

سوال رسایی از وزیر اطلاعات اعلام وصول شد

مجلس

گفتنی است که رسائی قبل از اعلام وصول انصراف داده بود ولی وصول باید انجام بگیرد.

سوالات نمایندگان از وزرا اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز سوالات نمایندگان از وزرا توسط مهرداد بذرپاش اعلام وصول شد:
1ـ سوال موسی ثروتی از وزیر آموزش و پرورش درباره عدم ا جرای قانون 148 و 30 قانون اساسی 2ـ سوال رضا صابری و فیاضی از وزیر کشور در خصوص عدم تعامل لازم در انتخاب استانداران و فرمانداران با نمایندگان مجلس 3ـ سوال حمید رسائی از وزیر اطلاعات در خصوص شنود.

گفتنی است که رسائی قبل از اعلام وصول انصراف داده بود ولی وصول باید انجام بگیرد.

کد N675153