از سوی دیوان محاسبات صورت گرفت؛

ارائه گزارش تفریغ بودجه ۹۲ به مجلس شورای اسلامی

سیاسی

دیوان محاسبات کل کشور تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را به صحن علنی مجلس ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن نامه دیوان محاسبات کل کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۲ خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

در راستای تحقق اصل ۵۵ قانون اساسی و در اجرای بند یک ماده ۲۲۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدین وسیله گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به عنوان بیست و پنجمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و سومین گزارش متوالی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی پیش از موعد مقرر تسلیم می گردد.

به گزارش مهر، موعد مقررش ۳۰ دی ماه است که قبل از پایان سال این گزارش ارائه شده است.

بر اساس این گزارش، محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت پس از پایان قرائت این نامه، گفت: از مسئولان دیوان محاسبات کل کشور و همکارانشان به خاطر ارائه گزارش به هنگام تفریغ بودجه سالانه طی ادوار هشتم و نهم مجلس با توجه به افزایش احکام بودجه سال ۹۲ به حدود ۴۲ درصد تشکر و قدردانی می کنیم که از همه ظرفیت موجود بهره گرفتند تا گزارش تفریغ بودجه را به هنگام ارائه کنند که ان شاء الله در استفاده به هنگام همکاران از این گزارش در جریان بررسی بودجه ۹۴ کل کشور تاثیر بسزایی در ارتقای کارآمدی بودجه داشته باشد.