با رای نمایندگان صورت گرفت؛

تعیین عوارض آلایندگی بر واحدهای تولیدی و خدماتی مناطق آزاد اقتصادی

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای واحدهای تولیدی و خدماتی مناطق آزاد اقتصادی عوارض آلایندگی تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمایندگان با تصویب یک ماده الحاقی مقرر کردند که واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده بر قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می شوند.

همچنین نمایندگان در جلسه امروز با تصویب یک ماده الحاقی دیگر مقرر کردن که به منظور تحقق تبصره بند الف ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد 12 و 13 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.