شورای پول و اعتبار مصوب کرد

بدهی بخش خصوصی به حساب ذخیره با ارز هزار و 700 تومانی پرداخت شود

سیاسی

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از ساز و کار جدید شورا برای پرداخت بدهی بخش خصوصی به حساب ذخیره ارزی خبر داد.

هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار خبر داد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: دیشب شورای پول و اعتبار تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی را مشخص کرد.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه 24 میلیارد دلار طلب حساب ذخیره ارزی است گفت: 14 میلیارد دلار از این طلب مربوط به بخش خصوصی است که به دلیل شوک های ارزی نتوانستند بدهی های خود را با حساب ذخیره ارزی تسویه نمایند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی پیش از این از ارز هزار و 250 تومان استفاده می کرد که با افزایش نرخ ارز سرمایه در گردش کاهش پیدا کرد و دچار مشکل برای پرداخت بدهی هایش شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر این بدهی ها شامل 6 درصد سود و 12 درصد جریمه می شود که پرداخت آن برای تولیدکنندگان و بخش خصوصی مشکل می باشد.

قوامی در تشریح مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار گفت: در قانون بودجه سال 93 به شورای پول و اعتبار اجازه دادیم برای نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی تصمیم گیری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بر این اساس مقرر شد واحدهای بخش خصوصی که ظرف 6 ماه بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی پرداخت کنند 70 درصد نرخ ارز مبادله ای را بپردازند.

بر این اساس نرخ ارز مبادله ای دو هزار و 500 تومان است و تولیدکنندگانی که ظرف 6 ماه بدهی خود را بپردازند می توانند با نرخ ارز هزار و 700 تومان بدهی خود را پرداخت کنند.

قوامی گفت: بدهکارانی که ظرف 6 تا یک سال بدهی خود به بانک ها را پرداخت کنند می توانند با نرخ 85 درصد نرخ روز ارز مبادله ای بدهی خود را پرداخت کنند.

بر این اساس این افراد باید 85 درصد نرخ ارز دو هزار و 500 تومان را برای پرداخت بدهی خود پرداخت کنند.

وی اظهار داشت: تولیدکنندگانی که پرداخت بدهی شان بیش از یک سال طول بکشد از این سیاست تشویقی محروم هستند.