فیلم/ اردوغان در جمع سربازان امپراطور

سیاسی

گروه بین الملل: محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، اخیرا در کاخ نوساز ریاست جمهوری ترکیه شاهد مراسمی بود که برای نخستین بار در این کشور به اجرا درآمد.

بی بی سی در تحلیلی به بررسی این رویداد پرداخته است و منطق اردوغان در توجیه احیای امپراطوری عثمانی را خطرناک قلمداد کرده است. ابومازن در سفر اخیر خود به ترکیه شانزده سرباز در هیبت سپاهیان شانزده دولتی را پیش روی خود دید که به باور برنامه ریزان تشریفات کاخ، شانزده دولت ترک تاریخ را نمایندگی می کردند. وقتی رجب طیب اردوغان به پیشواز او از پله های کاخ پایین می آمد، گویی وارث تاج و تخت شانزده امپراطوری بود که بر پله های تاریخی با بیش از دوهزار و دویست سال تاریخ گام می زد. این سربازان در تشریفات کاخ ریاست جمهوری ترکیه به عنوان نمادهایی از این دولتها معرفی شده اند: امپراتوری هون (در مغولستان)، امپراتوری هون غربی و امپراتوری هون اروپا، امپراتوری هون سفید (هفتالیان افغانستان)، ترکان آسمانی (گوک ترک در سیبری)، آوارها (در جنوب شرق اروپا)، خزرها، اویغورها (در شرق چین)، قره خانیان (در آسیای میانه)، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، اردوی زرین (بخش شمالی و غربی امپراتوری مغول)، امپراتوری تیموری (گورکانیان)، گورکانیان هند و امپراتوری عثمانی.

فیلم/ اردوغان در جمع سربازان امپراطورگروه بین الملل: محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، اخیرا در کاخ نوساز ریاست جمهوری ترکیه شاهد مراسمی بود که برای نخستین بار در این کشور به اجرا درآمد.