فیلم/ لحظه سقوط یک بالگرد در برزیل

سیاسی

خلبان یک بالگرد به هنگام فرود آمدن در شهر گویاس برزیل ناچار به ارتفاع گرفتن مجدد شد که این امر به سقوط بالگرد انجامید.

فیلم/ لحظه سقوط یک بالگرد در برزیلخلبان یک بالگرد به هنگام فرود آمدن در شهر گویاس برزیل ناچار به ارتفاع گرفتن مجدد شد که این امر به سقوط بالگرد انجامید.