ادامه سانسور خبری درباره وضع جسمانی ملک عبدالله

سیاسی

فردی که اسرار پنهانی و درجه یک خاندان سعودی را فاش می کند به اخبار جدیدی از اوضاع آل سعود و وضعیت شاه عربستان و ادامه سانسور خبری در این زمینه اشاره کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتهد فردی که اسرار درونی آل سعود را منتشر می کند اخباری از آخرین وضعیت ملک عبدالله منتشر کرده است.

وی اعلام کرده است: به احمد بن عبدالعزیز اجازه ملاقات شاه را نداده اند و سانسور به حد اعلای خود رسیده است و شایعات در دوایر آل سعود فراوان است.

شایان ذکر است که پادشاه عربستان اخیرا پس از آن به علت مشکلات حاد ریوی در بیمارستان بستری  شده است از طریق دستگاه و لوله ویژه نفس می کشد و اخبار ضد و نقیضی درباره وضع جسمانی وی وجود دارد.