بان کی مون:

بی ثباتی در افغانستان و پاکستان باید از طریق همکاری دوجانبه حل شود

سیاسی

دبیر کل سازمان ملل بر حل بی ثباتی در افغانستان و پاکستان از طریق همکاری دوجانبه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون، "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل با اشاره به نقش رهبری هند در امنیت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور تاکید کرد که جهان به دنبال برقراری صلح و رفاه در جنوب آسیا است.

بان کی مون در سفر به دهلی نو در یک سخنرانی تاکید کرد بی ثباتی در افغانستان و پاکستان باید از طریق همکاری دوجانبه حل و فصل شود و چالش های امنیتی در افغانستان نمی تواند توسط فرایند های نظامی حل شود و این نیازمند حمایت منطقه ای هند است.