فیلم/ کشف چندین شبکه تونل تروریستها در منطقه «جوبر» دمشق

سیاسی

گروه بین الملل: نیروهای ارتش سوریه به تازگی در عملیات تعقیب و گریز تروریستها در منطقه «جوبر» در حومه دمشق، یک شبکه از تونلهای مرتبط به هم را کشف و ضبط کرد.

فیلم/ کشف چندین شبکه تونل تروریستها در منطقه «جوبر» دمشقگروه بین الملل: نیروهای ارتش سوریه به تازگی در عملیات تعقیب و گریز تروریستها در منطقه «جوبر» در حومه دمشق، یک شبکه از تونلهای مرتبط به هم را کشف و ضبط کرد.