فیلم/ تشکر ملت بحرین از مواضع سید حسن نصرالله

سیاسی

گروه بین الملل: بحرینی ها در واکنش به مواضع اخیر دبیر کل حزب الله لبنان از این مواضع تمجید کردند.

کاربران بحرینی شبکه اجتماعی توئیتر به دنبال سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در حمایت از بحرینی ها به تمجید از مواضع وی پرداختند.

برخی از این پیامهای تقدیر به شرح ذیل است:

حنین: ای نصرالله از تو متشکریم که از همگان خواستی که با ملت بحرین علیه این حکومت ظالم ابراز همبستگی کنند.

احمد المتغوی: ظلم ضد ملت بحرین و سکوت دنیا.

عبدالماحوز: حتی دعوت مسالمت آمیز تو آنها را می ترساند. تو در هنگام صلح نیز رعب ایجاد می کنی همانطور که در هنگام جنگ وحشت آفرین(برای دشمنان) هستی. با سلاح و بدون سلاح عامل نگرانی و وحشت صهیونیستها و صهیونیست شده ها هستی.

ام غفران: جهان به سوی تو گرایش دارد و با تو است ای صادق الوعده تو بر حق هستی.

یحیی الحدید فعال بحرینی در نامه با عنوان سید مقاومت و دبیر کل آن متشکریم متشکریم نوشته است: از ملتی مقاوم که تن به ظلم نمی دهد و هراسی ندارد و ملتی ثابت قدم و سرافراز به رهبری بزرگ که بر عزم مقاومین و اصرار آنها برای رویارویی می افزاید. به رهبری که فرزندش را در راه جهاد داد. رهبری که حامی بحرینی ها در مبارزه است.

وی نوشت: ای آزادکننده سرزمین و حامی آبرو، ای کسی که دنیا از رشادت های تو شگفت زده شده است. ما از مردانگی ات در شرایطی که اشباح رجال عرب سکوت کرده اند تمجید می کنیم. در واقع هنگامی که شما از ملت بحرین و ایستادگی آن با وجود همه اقدامات سرکوبگرانه تمجید کردید موضع شما در حمایت از انقلاب ما بود که همواره مدالی بر سینه هر بحرینی است. حزب الله لحظه ای در حمایت از خواسته های ما در زمینه برقراری عدالت، آزادی و کرامت دریغ نکرده است. ای دبیر کل! از تو به خاطر حمایتهایت از ملت بحرین و پیگیری اخبار بحرین با وجود نقش فراوانی که در مقابله با نظام بین المللی مستبد و مرتجع و تروریسم دارید سپاسگزاریم.

فیلم/ تشکر ملت بحرین از مواضع سید حسن نصراللهگروه بین الملل: بحرینی ها در واکنش به مواضع اخیر دبیر کل حزب الله لبنان از این مواضع تمجید کردند.