حضور رئیس جمهور آلمان در گردهمایی مسلمانان

سیاسی

صدراعظم و رئیس جمهوری آلمان در راهپیمایی مسلمانان شرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ،"آنجلا مرکل " و " یواخیم گائوک" صدراعظم و رئیس جمهوری آلمان قرار است در تجمع مسلمانان که توسط شورای مرکزی مسلمانان تدارک دیده شده، شرکت کنند.

این تجمع در راستای رویدادهای اخیر در پاریس برگزار می شود.

برخی منابع خبری از شرکت اعضای کابینه آلمان در این گرد همایی خبر داده اند.

این در حالی است که جنبش پگیدا روز دوشنبه 25 هزار نفر را به دوازدهمین راهپیمایی هفتگی خود در درسدن واقع در شرق آلمان کشاندند.