حكم حسنی مبارك به اتهام فساد لغو شد

سیاسی

دادگاه تجدید نظر مصر ضمن لغو حکم سه سال زندان مبارک و چهار سال زندان برای دو پسرش «جمال» و «علا» در پرونده معروف به «کاخ‌های ریاست جمهوری» حکم به محاکمه دوباره آن‌ها صادر کرد.

حكم «حسنی مبارک» رئیس جمهوری مخلوع مصر به اتهام فساد مالی لغو و وی بار دیگر محاکمه می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، دادگاه تجدید نظر مصر اعتراض رئیس جمهوری مخلوع این کشور به حکم صادر شده علیه وی به اتهام فساد مالی را پذیرفت و این حکم را لغو کرد.

دادگاه تجدید نظر مصر ضمن لغو حکم سه سال زندان مبارک و چهار سال زندان برای دو پسرش «جمال» و «علا» در پرونده معروف به «کاخ‌های ریاست جمهوری» حکم به محاکمه دوباره آن‌ها صادر کرد.

پیش از این دادستانی کل مصر مبارک را به استیلا و تسهیل استیلا بر ۱۲۵ میلیون و ۷۷۹ هزار پوند از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ از پول‌های دولت که برای مرکز ارتباطات ریاست جمهوری اختصاص یافته، متهم کرده بود.

دادستانی کل مصر همچنین جمال و علاء مبارک را نیز به مشارکت در فساد مالی پدرشان متهم کرده بود.

هنوز مشخص نیست که پس از لغو این حکم مبارک آزاد می‌شود یا خیر.

کد N673531