مجلس تصویب کرد: دولت می تواند کالای مورد نیاز خود را نسیه و اقساطی بخرد

دولت یازدهم,مجلس نهم,دولت

ایرنا نوشت:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی اجازه دادند تا با موافقت دولت نسبت به خرید غیرنقدی یا اقساطی اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز خود را به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام کنند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی 29 این لایحه را تصویب کردند.

براساس این ماده الحاقی به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی سرمایه ای دارای ردیف و اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه دادند تا با موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری نسبت به خرید غیرنقدی یا اقساطی تا سقف 30درصد اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرح های خود را جهت تحویل به پیمانکاران این طرح ها به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام کنند.

نمایندگان همچنین مقرر کردند: سود متعلقه به خرید این کالاها توسط کارفرما پرداخت می شود، ضمن این که آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تا سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز با تصویب ماده الحاقی 30 این لایحه رعایت مواد(2) و (3) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را در تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون الزامی کردند.

 

 

45231

 

کد N672985