مرکل:

مسلمانان ساکن آلمان جزیی از این کشور هستند

سیاسی

صدراعظم آلمان مسلمانان ساکن را جزیی از این کشور قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان در نشست خبری با "احمد داود اوغلو" نخست وزیر ترکیه دربرلین همچنین تصریح کرد:تمام شهروندان آلمان متعلق به این کشور هستند و این درباره مسلمانان ساکن مغایرت نداشته و آنها نیز جزیی جدانشدنی از ملت آلمان هستند.

وی با بیان اینکه ما میزبان خارجی هایی هستیم که از کشورهای مختلف با مذاهب مختلف آمده اند،ا ظهار داشت: من صدراعظم تمام ساکنان آلمان هستم چه مسلمان و چه غیر مسلمان، به هر حال همه آنها بطور دائم در این کشور و سرزمین زندگی می کنند .

صدراعظم آلمان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تقویت گفتگوی ادیان تاکید کرد.

این در حالی است که حدود 5 میلیون نفر ازجمعیت 82 میلیون نفری آلمان را مسلمانان تشکیل می دهند.