وزیر کشور لبنان اعلام کرد:

زندان «رومیه» اتاق عملیات تروریستها در لبنان و منطقه

سیاسی

وزیر کشور لبنان با اشاره به عملیات موفق امروز در زندان رومیه که زندانیان افراطی در آن نگهداری می شوند از آن به اتاق عملیات اقدامات تروریستی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، نهاد المنشوق وزیر کشور لبنان با اشاره به عملیات امنیتی در زندان رومیه از پایان اتاق عملیات در زندان رومیه که اقدام تروریستی در لبنان را رقم می زد و مرتبط با شبکه های منطقه ای بود خبر داد و افزود: ما امروز پیروزی بزرگی به دست آوردیم و آن پایان اسطوره ای به نام زندان رومیه بود.

وی گفت: ما در مدت کوتاه ساختمان اصلی زندان رومیه را ترمیم خواهیم کرد به شکلی که مطابق با اصول حقوق بشری باشد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی سازماندهی بخش اعظم عملیاتی که در جبل محسن رخ داد در ساختمان شماره «ب» زندان رومیه صورت گرفته است.

وزیر کشور لبنان بیان کرد: عملیات امنیتی در زندان رومیه خوب و در کمال حرفه ای گری و بدون تعرض به زندانیان انجام شد ما تحرکات و ارتباطاتی که در رقم زدن تروریسم نقش داشت را متوقف کردیم.

المنشوق گفت: تهدیدها ما را نمی ترساند و گزندی به نظامیان ربوده شده نخواهید رسید.

وی تاکید کرد: عملیات امنیتی شامل انتقال زندانیان از ساختمانی به ساختمان دیگر بدون اینکه تعدی به زندانیان رخ دهد، صورت گرفت.

این درحالی است که منابع امنیتی لبنانی از انتقال 185 زندانی از ساختمان به ساختمان نزدیک سالن ویژه محاکمه آنها خبر دادند.