فیلم/ خودروهای نظامی آینده؛ سبک تر و سریع تر

سیاسی

گروه بین الملل: پنتاگون به تازگی خودروهای زرهی جدیدی را به نام «GXV-T»طراحی کرده است که نسبت به خودروهای زرهی کلاسیک 100 برابر سریع تر و 50 درصد سبک تر است و قرار است در آینده مورد استفاده قرار گیرد.