قلیچداراوغلو:

ترکیه پناهگاه تروریست ها شده است

سیاسی

رهبر بزرگترین حزب مخالف ترکیه گفت کشورش پناهگاه تروریست ها شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «کمال قلیچداراوغلو» رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه گفت: ترکیه تبدیل به مرکزی برای سازمان های تروریستی شده است.

وی با اشاره به اظهارات برخی از وزرای ترکیه که بعد از بمب گذاری های اخیر و انفجار انتحاری استانبول گفته بود باید مراقب شبکه های تروریستی مخفی بود، تصریح کرد: در حالی وزیر این حرف را می زند که کشور تبدیل به پناهگاه سازمان های تروریستی شده است.

قلیچداراوغلو گفت: کسانی که این حرف را می زنند دیروز به قدرت نرسیده اند آنها 12 سال است که در این کشور در حال حکومت کردن هستند.

وی در ادامه گفت: به همین دلیل است که «داووداوغلو» که 12 سال در قدرت بوده است امروز نباید در این کشور در قدرت باشد.